Office 365 – P.3 Cấu hình Public Domain

Một trong bước cấu hình đầu tiên cho việc sử dụng dịch vụ Office 365 là khai báo public domain của doanh nghiệp. Domain này sẽ dùng cho tất cả dịch vụ, ứng dụng bạn đã mua trên Office 365 như email, skype for business, site, onedrive…

Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản Admin. Chọn biểu tượng Admin tại Home Page.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_52_16 AM

Vào lần đăng nhập đầu tiên vào phần quản lý hệ thống Office 365 của doanh nghiệp, Microsoft cần tài khoản admin kích hoạt xác thực 2 bước nhằm nâng cao bảo mật truy cập.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_54_01 AM

Screenshot - 5_11_2016 , 9_57_59 AM

Giao diện quản lý các dịch vụ Office365 của Admin.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_58_42 AM

Để thêm vào domain trên Office 365, bạn chọn vào phần Settings, Domains, Add domain.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_59_59 AM

Nhập domain của doanh nghiệp bạn. Lưu ý public domain đã được mua trước đó.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_00_32 AM

Verify doamin: bước này Microsoft yêu cầu xác thực chủ sở hữu domain đăng kí sử dụng Office 365.

Việc cần làm là vào public domain khai báo text record như yêu cầu cụ thể Name/ Value/ TTL

Screenshot - 5_11_2016 , 10_00_44 AM

Khai báo Text ở đơn vị quản lý tên miền.(domain)

Screenshot - 5_11_2016 , 10_03_52 AM

Sau khi khai báo xong quay trở lại phần Add domain, chọn Verify. Nếu đúng và thành công thì chúng ta được chuyển qua bước tiếp theo là Set up your online services.

Có 2 lựa chọn chỗ này:

  • Set up my online services for me. (Recommended) Nếu bạn mua domain từ nhà cung cấp lớn của thế giới thì chọn bước này, sau bước này là của sổ đăng nhập quản lý domain của bạn, bạn đăng nhập vào thì Microsoft tự cấu hình các Record DNS cho bạn luôn. Mặc khác Name server của domain của bạn cũng trỏ về Office 365, các dịch vụ public có sẵn có thể bị ảnh hưởng.
  • I’ll manage my own DNS records. Chọ bước này khi bạn đăng kí domain local Vietnam hoặc bạn muốn tự quản lý , thêm bớt các record DNS trên public domain.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_08_49 AM

office 3.65

Screenshot - 5_11_2016 , 10_05_39 AM

Screenshot - 5_11_2016 , 10_37_47 AM

Để biết mình đã làm đúng đủ và chính xác chúng ta có thể chọn vào option DNS check.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_39_35 AM

Sau tất cả bước xác thực tên miền, thêm các record dns cho dịch vụ, chúng ta có thể khởi động các dịch vụ trên Office 365 để sử dụng.