Office 365 – P.2 Triển khai cho doanh nghiệp

Office 365 có rất nhiều gói / tính năng đi kèm theo cho chúng ta lựa chọn. Thường các doanh nghiệp mới đăng kí, muốn kiểm thử dịch vụ nhiều nhất đó là Email, ngoài ra các tính năng còn lại chỉ mang tính tương đối khi doanh nghiệp quyết định chọn gói dịch vụ nào. Thêm vào đó doanh nghiệp mới đăng kí sử dụng họ cũng cần thời gian chuẩn bị cho việc làm quen với cách làm việc với, công cụ mới, và xem xét độ an toàn của bên cung cấp dịch vụ ảnh hưởng  như thế nào hoạt động kinh doanh của họ trong môi trường cụ thể.

Dưới đây chúng ta sẽ đăng kí gói Office 365 Business Essentials để tìm hiểu cách thức đăng kí cũng như cấu hình cho 1 doanh nghiệp.

Truy cập vào link bên dưới để chọn gói dịch vụ:

https://products.office.com/en-US/business/compare-office-365-for-business-plans?omkt=en-US

Chọn Office 365 Business Essentials và Buy now

01

Điền thông tin vào mẫu đang kí.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_14_08 AM

Sau khi chọn thông tin. Next.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_15_36 AM

Các thông ti bắt buộc điền đầy đủ.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_21_35 AM

Tạo tài khoản quản lý Office 365 cho tổ chức.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_35_54 AM

Nhập thông tin chứng thực đăng kí.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_36_07 AM

Screenshot - 5_11_2016 , 9_36_50 AM

Chọn số lượng đăng người dùng đăng kí sử dụng dịch vụ. Trả từng tháng $6 / tháng  – Trả hàng năm $5/ tháng

Screenshot - 5_11_2016 , 9_37_33 AM

Nhập thông tin thanh toán – Chỗ này mình đăng kí bằng tài khoản VISA và auto renew, chúng ta có option tắt trong phần quản lý của hệ thống, sẽ nói sau.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_39_34 AM

Sau khi đăng kí xong có 2 phần lưu ý

  • Link truy cập vào Office 365
  • ID dùng đăng nhập đã đăng kí vừa rồi.

Chọn Let’s get started.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_51_35 AM

Đăng nhập vào trang chủ Office 365 của tổ chức. Chúng ta thấy các tính năng, công cụ được phép sử dụng theo gói đăng kí.

Screenshot - 5_11_2016 , 9_52_16 AM